נחל מכמש - בוצץ וסנה

These two cliffs are believed to be בוצץ and סנה. They are located near the town of Michmash. In between the two cliffs is נחל מכמש.

.

Last modified: Wednesday, January 2, 2013, 1:03 PM