וְסַרְנֵי פְלִשְׁתִּים עֹבְרִים לְמֵאוֹת וְלַאֲלָפִים

Plishti soldiers who were captured by the Egyptians.

Last modified: Wednesday, June 12, 2013, 1:45 AM